Simon Bosschieter

Product Owner

Product Manager

Development Manager

Simon Bosschieter

Product Owner

Product Manager

Development Manager

Ervaring
feb 2023 - current
Product Owner Emobility B2CProduct
Vattenfall - Amsterdam, Nederland

Our portfolio includes charging stations, energy contracts for EV drivers, and smart solutions such as charging with solar energy, charging at low rates, and contributing to the balance on the energy grid with smart charging sessions. With these services, Vattenfall will make an important contribution to its mission: a fossil-free life within one generation.

apr. 2020 - heden
Product Owner / Founder
MyDish B.V. - Oostzaan (Amsterdam), Nederland

MyDish is een gastvriendelijk e-commerce platform voor de horeca, waarbij de gastbeleving, persoonlijk contact en gastvrijheid centraal staan. Het platform is volledig in Typescript ontwikkeld, draait in de Google Cloud en maakt voor het verwerken van de betalingen gebruik van Adyen for Platforms. Nu het bedrijf operationeel is ben ik als Product Owner en aandeelhouder betrokken.

‣ Onderdeel van het managementteam en verantwoordelijk voor productontwikkeling en algemene bedrijfsvoering
‣ Opzetten van volledig nieuw Agile Scrum DevOps team, bestaande uit 9 Nederlandse leden
‣ Afsluiten van commerciële samenwerking met onder andere Lightspeed, Adyen, Lavazza koffie en VHC-horecagroothandel
‣ Ownership van de productvisie en uiteenzetten in een product roadmap
‣ Vaststellen van lange termijn productdoelen en –strategieën
‣ Actief meewerken aan de sprint events: sprintplanning (zorgen voor een voorbereide backlog), review (stakeholders meenemen), retrospective en de daily Scrum.
‣ Vertalen van functionele eisen en wensen naar proces-, systeem en testspecificaties en in Microsoft Azure DevOps vastleggen
‣ Prioriteren en updaten van de team backlog op basis van actuele prioriteiten en de product roadmap
‣ Zorgen dat de backlog zichtbaar en duidelijk is voor iedereen en dat het laat zien waar het team als volgende aan gaat werken
‣ Afstemmen met de stakeholders en gebruikers tijdens het scrum ontwikkelproces
‣ Zorgdragen voor de best mogelijke performance, kwaliteit, stabiliteit en beveiliging en de Total Cost of Ownership
‣ Bij de lancering sales ondersteunen om de eerste restaurants commercieel te contracteren en het on-boarden
‣ Op basis van de bedrijfsprocessen de restaurants adviseren over de mogelijkheden van de software
‣ Organiseren van trainingen om zodoende sales, klantenservice en de klanten de nieuwe functionaliteiten eigen te maken
‣ Reseller netwerk opgezet waarmee derden MyDish kunnen aanbieden en support leveren

aug 2022 - feb 2023
Product Owner
Mileway - Amsterdam, Nederland

Mileway is een snelgroeiend vastgoedbedrijf dat in minder dan twee jaar de Europese leider is geworden op het gebied van 'last mile' real estate'. Met een team van meer dan 380 medewerkers en meer dan twintig kantoren in tien landen is Mileway onderscheiden Mileway zich met haar cloudgebaseerde IT-infrastructuur en internationale team dat lokale kennis combineert met pan-Europese expertise.

  • Verantwoordelijk voor twee Agile DevOps: 'Knowledge Management' en 'Productivity & Collaboration'
  • Developed and implemented a product roadmap that aligned with business objectives and maximized value for stakeholders
  • Een productroadmap ontwikkeld en geïmplementeerd die in lijn was met de bedrijfsdoelstellingen is en maximale waarde voor belanghebbenden toevoegt
  • Prioritized and managed the product backlog effectively, ensuring visibility and clarity for the team
  • Beheren en prioriteren van de backlog, waardoor zichtbaarheid en duidelijkheid voor het team werd gewaarborgd
  • Door middel van agile coaching en mentorschap, de uitvoeringskracht van het team verbetert met als resultaat efficiëntere en effectievere werkprocessen
  • Het Agile DevOps-teams assisteren door vragen te beantwoorden en belemmeringen weg te nemen, wat bijdroeg aan het algehele succes van het project
  • Afstemmen met de bestaande klanten, gebruikers en stakeholders voor, tijdens en na het ontwikkelproces
  • Het geven van zowel interne als externe sprintdemo’s
apr 2022 - aug 2022
Product Owner SEO
Automotive MediaVentions - Amsterdam, Nederland

Automotive MediaVentions is dé business partner voor autobedrijven die de Nederlandse autokoper sneller, gerichter en beter willen bedienen. Door de combinatie van Gaspedaal, AutoTrack en AutoWereld is elke potentiële autokoper te vinden. Doel van het SEO team is op basis van SEO technieken, content creatie en development de platforms beter organisch vindbaar te maken en te laten renderen.

‣ Implementeren van Agile Scrum werkwijze in een bestaand DevOps team, bestaande uit 8 Nederlandse leden
‣ Ownership van de SEO productvisie en uiteenzetten in een product roadmap
‣ Actief meewerken aan de sprint events: sprintplanning (zorgen voor een voorbereide backlog), review (stakeholders meenemen), retrospective en de daily Scrum
‣ Vertalen van functionele eisen en wensen naar proces-, systeem en testspecificaties en in Jira en Confluence vastleggen
‣ Prioriteren en updaten van de team backlog op basis van actuele prioriteiten en de product roadmap
‣ Zorgen dat de backlog zichtbaar en duidelijk is voor iedereen en dat het laat zien waar het team als volgende aan gaat werken
‣ Beantwoorden van vragen vanuit het Agile DevOps team en blokkades wegnemen die zij zelf niet kunnen oplossen
‣ Afstemmen met de stakeholders en gebruikers tijdens het scrum ontwikkelproces
‣ Zorgdragen voor de best mogelijke performance, kwaliteit, stabiliteit en beveiliging en de Total Cost of Ownership

aug. 2021 - apr 2022
Service Delivery Squad Leader: Applications Services
IBM / Kyndryl / ABN AMRO - Amsterdam, Nederland

Kyndryl is een bedrijf dat is ontstaan vanuit een afsplitsing van IBM en is de grootste wereldwijde leverancier van IT-infrastructuur dat zich volledig richt op het beheren en moderniseren van de infrastructuuromgevingen die organisaties zelf in eigendom hebben.

‣ Onderdeel van het Application Support (AS) managementteam, budget (P&L) en HR verantwoordelijk voor de Application Support DevOps teams
‣ Verantwoordelijk voor drie Agile DevOps teams: Platform and Technology (P&T), Corporate Information Security Office (CISO) en Chief Architecture Data Management (CADM) bestaande uit 21 Nederlandse en 15 Indiase (remote) leden bij ABN AMRO
‣ Implementeren van nieuwe domeinindeling voor de AS DevOps teams en afsplitsing van IBM naar Kyndryl
‣ Sparringpartner voor en nauw samenwerken met Team Leads, Product Owners en budgethouders aan de klantzijde
‣ Actieve deelname bij de ontwikkeling van strategische plannen op de technische en de business kant
‣ Optimaliseren van de waarde van het werk dat het Applications Support Agile DevOps teams uitvoert
‣ Controleren en accorderen van kwartaal budgetten, contracten en overeenkomsten
‣ Teamleden verder laten groeien door middel van de juiste begeleiding, coaching, doelstellingen en beoordelingen
‣ Zorgdragen voor de best mogelijke team performance, kwaliteit, stabiliteit en beveiliging.
‣ Scrum en cloud leerplannen opzetten en deze actief monitoren over alle AS medewerkers (160 FTE+)

apr. 2018 - aug. 2021
Product Owner & Software Development Manager
Iddink Groep B.V. - Amersfoort, Nederland / Hyderabad, India

Iddink Group is marktleider in educatieve dienstverlening in Nederland. Met de merken Iddink, Eduarte en Magister biedt Iddink Group elke dag meer dan 2 miljoen gebruikers digitale leeromgevingen, maatwerk apps en geavanceerde les- en leer(middelen) oplossingen. Binnen Iddink Group wordt ontwikkeld op basis van het Scaled Agile Framework (SAFe).

‣ Onderdeel van het managementteam, budget (P&L) en HR verantwoordelijk voor de Eduarte Scrum DevOps teams
‣ Herinrichten van vier multidisciplinaire Scrum DevOps teams, bestaande uit 27 Nederlandse en 19 Indiase (remote) leden
‣ Vanuit een POC een volledig nieuw Scrum DevOps team opgezet, bestaande uit 2 Nederlandse en 6 Indiase (remote) leden
‣ Controleren en accorderen van budgetten, contracten en arbeids- en samenwerkingsovereenkomsten
‣ Teamleden verder laten groeien door middel van de juiste begeleiding, coaching, doelstellingen en beoordelingen
‣ Aansluiten en actief deelnemen tijdens zowel interne als externe keten overleggen, gebruikersgroepen besprekingen, trainingen, beurzen, conferenties en overige stakeholders overleggen
‣ Samenwerken met architecten, Product Owners en het faciliteren van samenwerking en communicatie binnen en tussen teams
‣ Actieve deelname bij de ontwikkeling van strategische plannen op gebied van productontwikkeling en business
‣ Afstemmen met (andere) Development Managers en Product Owners over prioriteiten en afhankelijkheden
‣ Deelnemen aan de SAFe PI planning event(s), daily Scrum meetings, Product Owner sync, system demo’s en de retrospectives
‣ Beantwoorden van vragen vanuit het Agile DevOps team en blokkades wegnemen die zij zelf niet kunnen oplossen
‣ Analyseren van wensen en behoeften en deze in Jira uitwerken in heldere user stories
‣ Ordenen (prioriteren) van team backlog items, om doelen en missie op de beste manier te behalen

apr. 2017 - mrt. 2018
Lead Product Owner
PinkRoccade Healthcare - Apeldoorn, Nederland

Bedrijfsondersteuning Zorg (BoZ) valt als businessunit onder PinkRoccade Healthcare. De business unit bestaat uit vier opzichzelfstaande on-premise in Cobol en deels in REACT ontwikkelde maatwerk producten (Bomas, DRP, VILA en ProCare) voor organisaties in de zorg.

‣ Onderdeel van het managementteam en de schakel tussen de klant, de business en development
‣ Vaststellen en vertalen van productvisie op domein naar productniveau
‣ Analyseren en verbeteren van de productproposities en daarmee budgetverantwoordelijk (P&L)
‣ Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en inhoudelijke aansturing van de Product Owners
‣ Organiseren van keten overleggen, gebruikersgroepen, trainingen, beurzen, conferenties en overige stakeholders overleggen
‣ Afstemmen met de bestaande klanten, gebruikers en stakeholders voor, tijdens en na het ontwikkelproces
‣ Nieuwe POC’s en productontwikkelingen in co-creatie ontwikkelen en contractueel vastleggen
‣ Legacy wegwerken en webbased gebruikerslagen ontwikkeld op basis van nieuw ontwikkelde API-architectuur
‣ Analyseren en uitwerken van heldere user stories en de juiste acceptatiecriteria samen met de Architect, Tech Lead en de informatieanalist bepalen en in Jira vastleggen
‣ Prioriteren en updaten van de team backlog
‣ Zorginstellingen kennis laten maken met en adviseren over inrichting van de (nieuwe) software
‣ Het geven van zowel interne als externe sprintdemo’s
‣ Besluiten (in afstemming met stakeholders) om de nieuwe release in gebruik te nemen

mei 2015 - mrt. 2017
Product Owner
The Learning Network (TLN) - Kampen (Zwolle), Nederland

Met een e-commerce omzet van 300 miljoen euro per jaar, drie eigen en honderden white label webshops is het bedrijf één van de grootste e-commerce spelers van Nederland (nummer 21 in de Twinkle100 van 2015 en nummer 7 in de Twinkle100 van 2016).

‣ Inhoudelijk verantwoordelijk voor drie Agile Scrum teams; e-commerce, digitale distributie en de ‘specials’ proposities
‣ Controleren en accorderen van budgetten, contracten en overeenkomsten
‣ Schakel tussen de business, software development, klanten en gebruikers
‣ Vaststellen van lange termijn productdoelen en –strategieën
‣ Actief meewerken aan de sprint events: sprintplanning (zorgen voor een voorbereide backlog), review (stakeholders meenemen), retrospective en de daily Scrum.
‣ Zorgen dat de backlog zichtbaar en duidelijk is voor iedereen en dat het laat zien waar het team als volgende aan gaat werken
‣ Afstemmen met de stakeholders en gebruikers tijdens het Scrum ontwikkelproces
‣ Samenwerken met architecten, Product Owners en het faciliteren van samenwerking en communicatie binnen en tussen teams
‣ Vertalen van functionele eisen en wensen naar proces-, systeem en testspecificaties en deze in Jira vastleggen
‣ Ervoor zorgen dat het ontwikkelteam de team backlog items begrijpt tot het niveau dat nodig is
‣ Ordenen (prioriteren) van team backlog items, om doelen en missie op de beste manier te behalen
‣ Deelnemen aan de SAFe PI planning event(s), daily Scrum meetings, Product Owner sync, system demo’s en de retrospectives
‣ Bij de lancering sales ondersteunen om de onderwijsinstellingen te contracteren, on-boarden en het trainen van het personeel
‣ Onderwijsinstellingen adviseren over de inrichting van de software ten opzichte van hun processen
‣ Extern vertegenwoordigen van het bedrijf tijdens gebruikersgroepen, bijeenkomsten, conferenties en seminars

jan. 2013 - mei 2015
Product Owner
MyStudyBook.nl - Woudenberg (Utrecht), Nederland

MyStudyBook.nl is een e-commerce / studieboeken vergelijkingsplatform die hbo- en wo-studenten helpt bij het vinden en kopen van studieboeken. Met DM Webshops als aandeelhouder en bol.com als partner hebben wij in zeer korte tijd een groot marktaandeel weten te behalen. De software is gemaakt in samenwerking met een extern DevOps team door gebruik te maken van de Agile Scrum methodiek.

‣ Onderdeel van het managementteam en verantwoordelijk voor productontwikkeling
‣ Afsluiten van commerciële samenwerking met onder andere Bol.com
‣ Budgetverantwoordelijk (P&L)
‣ Ownership van de productvisie en uiteenzetten in een product roadmap
‣ Vaststellen van lange termijn productdoelen en –strategieën
‣ Beantwoorden van vragen vanuit het Agile DevOps team en blokkades wegnemen
‣ Analyseren van wensen en behoeften en uitwerken in user stories met bijbehorende acceptatiecriteria en in Jira vastleggen
‣ Ordenen (prioriteren) van team backlog items, om doelen en missie op de beste manier te behalen
‣ Zorgen dat de backlog zichtbaar en duidelijk is voor iedereen en dat het laat zien waar het team als volgende aan gaat werken
‣ Uitgebreide analyse van de API’s van verschillende marktpartijen en aan de hand daarvan een datamodel formuleren
‣ Afstemmen met de stakeholders en gebruikers tijdens het Scrum ontwikkelproces
‣ Zorgdragen voor de best mogelijke performance, kwaliteit, stabiliteit en beveiliging en de Total Costa of Ownership
‣ Partner netwerk opgezet waarmee studenten leermiddelenlijsten kunnen uploaden en zodoende commissie verdienen
‣ Zoekmachine optimalisatie (SEO en SEA)

jan. 2013 - aug. 2013
Account Manager
Radio 538 & Slam!FM (538Groep) - Hilversum, Nederland

De 538Groep bestaat uit Radio 538 en SLAM!FM. Daarnaast exploiteert het bedrijf de muziekzenders TV 538 en SLAM!TV. Als ‘digital native’ was het mijn taak om binnen de 538Groep de e-commerce bedrijven (‘.nl-adverteerders’) kennis te laten maken met radio.

‣ Genereren van een hogere omzet door middel van relatiebeheer, het werven van nieuwe klanten en het adviseren over adverteren via radio
‣ Analyseren van de markt, inventariseren van prospecten
‣ Als consultant prospect overtuigen van inzet radio als communicatiemiddel
‣ Onderhouden van de relatie met bestaande klanten
‣ Werken volgens en omgaan met vooraf vastgestelde targets
‣ Onderhandelen over commerciële aspecten en het afsluiten van deals
‣ Analyseren en interpreteren van de wensen en voorkeuren van de klanten
‣ Fungeren als aanspreekpunt tussen de klant en het bedrijf
‣ Extern vertegenwoordigen van het bedrijf tijdens bijeenkomsten, conferenties en seminars

dec. 2004 - jun. 2013
Product Owner
Maffia World - Oostzaan (Amsterdam), Nederland

Maffia World is een ‘text-based massively multiplayer online role-playing game’ wat gebruik maakt van in-game micropayments. De website behoorde in 2005 tot één van de meest bezochte websites van Nederland en werd dagelijks door duizenden gamers gespeeld.

‣ Van A t/m Z zelf ontwikkelen (programmeren in PHP en MySQL) van het spel en laten uitgroeien tot een bedrijf
‣ Afsluiten van commerciële samenwerking met Procter and Gamble, hostingprovider en Mollie
‣ Vaststellen van bedrijfsdoelen en –strategieën
‣ Analyseren en verbeteren van de bedrijfsvoering
‣ Controleren en accorderen van budgetten, contracten en overeenkomsten
‣ Door ontwikkelen en onderhouden van de (basis)software
‣ Aansturen van extern software development Team (partner)
‣ Analyseren en interpreteren van de wensen en voorkeuren van gebruikers
‣ Uitwerken van heldere user stories en de juiste acceptatiecriteria
‣ Prioriteren en updaten van de backlog
‣ Signaleren van technische en inhoudelijke knelpunten

feb. 2011 - dec. 2012
Product Owner
Kinetic Worldwide (GroupM) - Amsterdam, Nederland

Kinetic is wereldwijd marktleider en toonaangevend in het verbinden en activeren van doelgroepen ‘on the move’. Met kantoren in 34 landen heeft Kinetic de schaal, de partners en de locatie-expertise om de meest efficiënte en effectieve mediaoplossingen in het fysieke domein te leveren. Kinetic gebruikt geo-informatie, technologie en creativiteit om inzicht te krijgen in de gehele consumer journey. De software is in samenwerking met een extern DevOps team aangevuld met twee interne medewerkers tot stand gekomen.

‣ Schakel tussen de business, development en de klant
‣ Afsluiten van commerciële samenwerking met outdoor exploitanten (JCDecaux, CBS Outdoor, Hillenaar etc.) en deze
‣ Vaststellen van lange termijn productdoelen en –strategieën
‣ Analyseren en verbeteren van de asset management propositie
‣ Controleren en accorderen van budgetten, contracten en overeenkomsten
‣ Werken volgens en omgaan met vooraf vastgestelde targets
‣ Onderhouden van de relatie met interne en externe stakeholders
‣ Analyseren van wensen en behoeften en uitwerken in user stories met bijbehorende acceptatiecriteria en in Jira vastleggen
‣ Ervoor zorgen dat het ontwikkelteam de team backlog items begrijpt tot het niveau dat nodig is
‣ Prioriteren en updaten van de team backlog
‣ Het geven van zowel interne als externe sprintdemo’s
‣ Besluiten (in afstemming met stakeholders) om de nieuwe release in gebruik te nemen
‣ Extern vertegenwoordigen van het bedrijf tijdens bijeenkomsten, conferenties en seminars

Licenties en certificaten
mar. 2022
Certified SAFe® 5 Product Owner/ Product Manager
Scaled Agile Inc
feb. 2020
Management - Individuen, teams & prestaties aansturen
Krauthammer
nov. 2016
Product Management Academy 2 - Advanced Product Owner
Xebia Nederland B.V.
okt. 2016
Product Management Academy 1 - Product Owner Foundation
Xebia Nederland B.V.
Agile/Scrum Foundation
Studytube
Opleiding
2010 - 2015
Commerciële Economie (bachelor)
Hogeschool van Amsterdam (HvA)
2013 - 2014
Minor Entrepreneurship
Hogeschool van Amsterdam (HvA)
Enter years2006 - 2010
Media Management
Mediacollege Amsterdam